Tuesday, 20 September 2011

Siva siva moorthivi gananaadha

Siva siva moorthivi gananaadha-neevu-sivuni kummarudavu gananaadha


Gnana naadha  swaamiloka naadha sakala vidyalakella swaami gananaadha//siva//


Komatlu ninnu kolthuru gananaadha 
Goppa koti laabhamandudurayya gananaadha//siva//


Braahmanulella golvaga gananaadha -ninnu-
Brahmadevudandurayya gananaadha//siva//


Vaddeelu golchuvela gananaadha ninnu
Doddadevudandurayya gananaadha//siva//


Raajulu golvagaanu gananaadha -ninnu
Raani vaasamandurayya gananaadha..siva//


Koneti gattumeeda gananaadha neevu 
Kolvu deerunduvayya gananaadha//siva//

No comments:

Post a Comment