Wednesday, 5 October 2011

Laali yanuchu paadare

Laaliyanuchu paadare lolalochanu naahariki baalagopaala souriki
Baalikaa manulaaraa//

Nandagopa nandanaku nalajaanandithunaku!
Kandasundaraangunakunu kanjaakshunakunu//laali//

Krooradanujavaaraku nakutaaramunaku

bhakthi vanajaga sooranakunu
Smithasudhaasaarasa santhaavunakunu//laali//

Vaarijaatha lochanunaku chaaru peethaambarunaku
Jaara choraagranikini vaarija bhavanandithunaku//laali//

Saamagaanalolunakunu chaaruthilakaphaalunakunu
Maamaka swaanthavamaladhaama seshaadripathiki//laali//

No comments:

Post a Comment