Friday, 24 January 2014

Aadipurushaa akhilaantharangaa

Aadipurushaa akhulaantharangaa Bhoodevathaaramana bhogeendrasayana//aadi// Bhavapaadhonidhi baadabaanala Bhavajeemootha prabhanjanaa Bhava parvatha pralaya bhayadanirghaatha du Rbhava kaalakoota bhava bahuviswaroopa//aadi// Bhavaghorathimira durbhava kaalamaarthaanda Bhavabhadra maathanga panchaanana Bhava kamalabhava maadhavroopa seshaadri Bhavana venkata naadha bhavarogavaidya//aadi//

No comments:

Post a Comment