Monday, 1 December 2014

Hari varaananam swaami viswamohanam...sarana mayyappa

Sarana mayyappaa swaami saranamayyappa Sarana mayyappaa. Swaami sarana mayyappa Hari varaananam swaami viswamohanam Haridadheeswaram swaami aaraadhya paadukam Hari vimardanam swaami nithya narthanam Hari haraathmajam swaami deva aasraye//sarana// Sarana keerthanam swaami bhaktha maanasam Bharana lolupam swaami narthanaalasam Arunaabhaasuram swaami bhoothanaayakam Hariharaathmajam swaami devamaasraye//sarana// Pranaya sathyakam swaami praana naayakam Pranuthakalpakamswaami suprabhaanchitham Pranava mandiram swaami keerthana priyam Hari haraathmajam swaami devamaasraye//sarana// Thuraga. Vaahanam swaami sundaraananam Vara gadayudham swaami vedavarnitham Guru krupaakaram swaami keerthana priyam Hari haraathmajam. Swaami devamaasraye//sarana// Thribhuvanaarchitham swaami devathaathmakam Thrinayana prabhum swaami divyad esikam Thridasapoojitham swaami chinthithapradam Hari haraathmajam swaamid evamaasraye//sarana// Bhavabhayaapaham swaami bhaavukaavaham Bhuvana mohanam swaami bhoothi bhooshanam Dhavala vaahanam swaami divya vaaranam Hari haraathmajam swaami devamaasraye//sarana// Kalamrudusmitham swaami sundaraananam Kalabhakomalam swaami gaathra mohanam Kalabhakesari swaami vaajivaahanam Hari haraatmajam swaami devamaasraye//sarana// Srithajana priyam swaami chinthithapradam Sruthi vibhooshanam swaami saadhu jeevanam Srauthi manoharam swaami geethalaalasam Hariharaathmajam swaami devamaasraye//sarana//

No comments:

Post a Comment