Thursday, 10 March 2011

Nee aathmaa nischalamaithe

nee aathmaa nischalamaithe paramaathma nischalamagunu

Pulaku rangulu vunnavi kaani pujaku rangulu vunnaayaa
Pulavantide ee aathma puja vantide ee aathma//nee//

Aavuku rangulu vunnavi kaani paalaku rangulu vunnaayaa
Aavu vantide nee aathma paalavantide paramaathma //nee//

yetiki vampulu unnavi kaani neetiki vampulu vunnaayaa
Yeru vantide nee aathma neeru vantide paramaathma//nee//

Bhajanaku varasalu vunnavi kaani bhakthiki varasalu vunnaayaa
Bhajana vantide nee aathma bhakthi vantide paramaathma//nee//

No comments:

Post a Comment