Saturday, 26 March 2011

o mallemolla sannajaji

O malle molla sanna jaaji nalla kaluvalaara
Maa maadhavundichata kanupinchenaa
Madhuramagu aa ravali vinipinchenaa//

Paala kadalipaina pavalinchumonagaadu
Repalle vaadalo paapadai velisaadu
O ponna mandaaravakula maalikalaara
AAgolla vaadichita kanupinchenaa
Aavenuravammu vinipinchenaa//o malle//

Niluvella neelaala kempu sogasula vaadu
Nithya sathyavrathaa niyamambu kalavaadu
Athyantha sukumaaru ddananda sundarudu
Aa nallavaadichata kanupinchenaa
Aa pillanagrovi vinipinchenaa//omalle//

Avani bhaaramu nopa divi nundi diginaadu
Aa golla bhaamala vullamunu dochaadu
Maa maadhavundichata kanupinchenaa
Madhuramagu aa murali vini pinchenaa//omalle//

No comments:

Post a Comment